Hop til hovedindhold

Et mere bæredygtigt marinebrændstof

 

Den maritime sektor er den tredje største kilde til globale transportemissioner og står for håndteringen af 90% af verdenshandlen. Samtidig forpligter flere globale virksomheder sig til netto-nul værdikæder, hvilket øger efterspørgslen efter mere bæredygtig skibsfart. Denne tendens fremhæver vigtigheden af at reducere CO2-udledninger i hele værdikæden, herunder logistik og skibsfart.


Efterspørgslen på et mere klimavenligt biobrændstof vokser. Det skaber et pres på den maritime sektor for at reducere emissioner og implementere mere miljøvenlige metoder. At integrere mere klimavenlige initiativer i alle led af værdikæden bliver derfor afgørende for at opnå langsigtede miljømål og overholde internationale standarder og reguleringer.

 

Neste Marine™ 0.1 Co-processed er en lavemissionsløsning for den maritime sektor, herunder rederier, fragtejere og chartrere. I produktionen af brændstoffet erstattes råolie delvist med fornybare råmaterialer, hvilket resulterer i et marinebrændstof, der består af både fossilt og fornybart indhold. Den fornybare del af det co-processerede marinebrændstof muliggør op til 80%* lavere drivhusgasemissioner over brændstoffets livscyklus sammenlignet med fossilt brændstof.

Vil du vide mere?

Kontakt os

Biobrændstof

Efterhånden som IMO og EUFITFOR55 nærmer sig, bevæger skibsfarten sig mod en mere bæredygtig fremtid. Malik Supply A/S har udvidet vores portefølje med bioprodukter, der giver skibsejere mulighed for betydelige reduktioner i drivhusgasemissioner. Disse produkter er tilgængelige i dag for øjeblikkelig reduktion af drivhusgasser for skibs- og fragtejere.

- Co-processeret marinebrændstof med op til 80% reduktion af drivhusgasser (drop-in brændstof)
- HVO med op til 90% reduktion af drivhusgasser

Eller blandinger af ovenstående for at nå specifikke mål for reduktion af drivhusgasser.

Malik Supply er forpligtet til at støtte den maritime sektor i overgangen til mere bæredygtige brændstofløsninger. Vores innovative produkter sikrer, at skibsejere kan tage et stort skridt mod en grønnere fremtid, samtidig med at de opfylder de kommende lovgivningskrav og miljømål.

Vil du vide mere?